Photobucket Ahlan :
widgeo.net

Rabu, 19 Mei 2010

Akal Dan Islam

Assalamualaikum...

Apabila ditanya, apakah akal diberi ruang menetapkan sesuatu hukum dalam Islam, dan sejauh-mana Islam membenarkan penggunaan akal. Maka disini dapat kita ringkaskan bahawa agama Islam telah diturunkan sebagai petunjuk kepada akal dalam semua perkara antaranya:

-Kepercayaan-kepercayaan berdasarkan tabiat semulajadi manusia yang memerlukan agama.
-Prinsip-prinsip akhlak secara umum dan khusus.
-Perundangan dari sudut kaedah-kaedah umum yang dibuat berdasarkan zaman dan perbezaan suasana kehidupan.

Islam juga diturunkan untuk memimpin rohani manusia bagi mencapai kesempurnaannya. Tetapi untuk mengetahui rohani dan cara bagaimana untuk mengetahui rohani itu sendiri, hendaklah diambil dan disandarkan kepada Allah SWT melalui al-Quran yang ternyata kebenaran dan kesesuaiannya mengikut setiap peredaran zaman.

Dari ini, timbul dua persoalan:

1) Adakah al-Quran memberi ruang kepada akal untuk berfikir dan menetapkan keputusan dalam sesuatu hukum? Firman Allah SWT di dalam al-Quran "Ambillah iktibar wahai orang-orang yang mempunyai fikiran (pandangan dan pendapat)" (al-Hasyr: 2)

Ayat ini menunjukkan bahawa al-Quran memberi ruang untuk menggunakan akal. Dengan keharusan menggunakan akal ini tidak semestinya sesuatu hukum kekal dengan pandangan dan penetapan ulama terdahulu. Ini kerana al-Quran merupakan petunjuk dan panduan terakhir kepada sekelian manusia yang bersesuaian dengan setiap zaman.

2- Bagaimana mencari sebab dan hikmah berdasarkan dalil-dalil hukum agama? Persoalan ini memerlukan penafsiran secara terperinci:

-Terdapat hukum yang diterangkan secara jelas oleh syarak sebab dan hikmah perlaksanaannya.
-Terdapat juga hukum yang tidak diterangkan oleh syarak sebab dan hikmahnya, ini memerlukan manusia mencari hikmah di dalam hukum tersebut dan tidak boleh dikatakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama terdahulu mempunyai hanya satu hikmah dan tidak ada hikmah selainnya. Ini disebabkan akal manusia tidak mengetahui secara tepat rahsia-rahsia yang terdapat disebalik sesuatu hukum yang diturunkan.
Kalau kita singkap kembali sejarah dan realiti yang berlaku menunjukkan bahawa akal boleh menghasilkan sesuatu tamadun yang tinggi, secara tidak langsung akal telah menjadi suatu wasilah bagi mencapai tamadun-tamadun tersebut.

Kita juga dapat lihat bagaimana sejarah dan realiti yang berlaku dalam bidang keagamaan, akal digunakan untuk mentafsir sesuatu hukum sehingga wujudnya berbilang-bilang mazhab dalam agama. Syarak juga memberi ruang kepada akal untuk memikirkan bagaimana alam terjadi dan terbina, maka persoalan-persoalan begini ditinggalkan dibenak pemikiran manusia untuk difikir, diteliti dan dipelajari sehingga tersingkapnya kebenaran kekuasaan Allah SWT dalam penciptaan-Nya.

Jadi, terbuktilah bahawa sesungguhnya akal adalah satu anugerah dan wasilah bagi membezakan kebenaran dan kebatilan.

Wallahu A'lam....

Tajuk Asal: Tajdidul Khitobi Dini
Penulis: Dr. Muni` Abd. Halim Mahmud
(Dekan Fakulti Usuluddin Universiti al-Azhar)

0 ulasan:

Catat Ulasan